Kunstmarkt

Datum: zondag 2 september 2018 Tijdsduur: 11.00 tot 17.00 uur Locatie: Brink te Roden (Noordenveld)

De markt wordt georganiseerd door de Stichting Kunstmomenten Noordenveld en de Culturele Kring Roden.

Om een echte kunstmarkt te garanderen zal er voor een standplaats op de markt, een selectie plaats vinden. 

 

We willen u graag uitnodigen om ook deel te nemen aan deze grote kunstmarkt, met plek voor ongeveer 100 kramen in het centrum van Roden. 

 

Voor het inschrijfgeld van €. 35,00, inclusief kraamhuur, krijgt u een geweldige kans om de aandacht voor uw kunst te vergroten en eventueel te verkopen. 

Promotie van de markt gebeurt door advertenties in dagbladen, regionale dag- en weekkranten en vakbladen  Ook verzenden wij promotiemateriaal naar galeries, bibliotheken en VVV kantoren, hotels en campings. Verder willen we op de regionale radio en TV uitvoerig aandacht aan dit evenement schenken.

 

De inschrijfprocedure is dan als volgt:

Uw inschrijving door middel van een ingevuld inschrijfformulier gaat vergezeld van  foto (digitaal). Deze foto’s zijn een feitelijke om variatie van de markt te garanderen.

Ook stuurt u een korte beschrijving van uw loopbaan als kunstenaar.

U kunt alleen met zelf gemaakt werk aan de markt deel nemen. 

 

De betaling kan naar St Kunstmomenten Noordenveld bank nr: NL14RABO0314066985 met vermelding: kunstmarkt.

 

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 

Vriendelijke groet,

 

Secretariaat Kunst-en Keramiekmarkt Noordenveld 

Janneke Ulrich

 

 

Inschrijfgeld is €. 35,00, inclusief kraamhuur. Graag vóór 1 augustus 2018 overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0314 0669 85 tnv St. Kunstmomenten, o.v.v. deelname kunstmarkt Noordenveld 2 september 2017.