Masterclasses

Meld u nu aan voor een van de onderstaande masterclass. vol=vol

De kosten voor deelname zijn 35 euro deze kunt u overmaken op NL14RABO0314066985


Siegfried Woldhek: masterclass “portret” nog een paar plaatsen vrij !

Siegfried Woldhek (1951) legt zijn ideeën vast in tekeningen en organisatievormen. Na zijn biologiestudie werkte hij voor Vogelbescherming, eerst als bioloog en later als directeur (1985-1990). Van 1990-1998 was hij directeur van het WWF Nederland en tot 2002 directeur van het Action Network van het internationale WWF. In de periode 2002 - 2011 startte en leidde hij de internet organisatie NABUUR.com. 

Woldhek is bekend van de vele psychologische portretten die hij sinds 1976 tekent voor onder meer Vrij Nederland (literaire portretten) en NRC (politieke prenten, sporters). Zijn werk werd dikwijls geëxposeerd en is in verschillende bundels gepubliceerd (zie bij tab Boeken). Het Metropolitan Museum in New York, het Letterkundig Museum en de Atlas van Stolk hebben portretten van zijn hand opgenomen in de collectie. Hij was de officiele portrettist voor de TED Conferentie in Los Angeles en zijn TED talk over het gezicht van Leonardo is al meer dan 1 miljoen keer bekeken. (Zie http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/235). De laatste jaren maakt hij in toenemende mate vrij werk, dat ook op deze site te zien is.

 

Voor zijn natuurbeschermingswerk werd hij in april 2002 door ZKH Prins Bernhard benoemd tot officier in de Orde van Gouden Ark. In augustus 2002 werd hem door de Jan Campertstichting de drie jaarlijkse G.H. 's Gravesande-prijs toegekend voor zijn bijzondere literaire verdiensten. In januari 2012 ontving hij de Inktspotprijs voor de beste politieke prent van 2011. 

Wat zeggen de kenners van Siegfried?

"Hij weet, precies zoals hij met een gezicht doet, iemands werk samen te vatten, te reduceren tot iets essentieels - waarvoor ook weer geldt dat het soms iets is dat men niet eerder bewust had opgemerkt, maar verrast herkent wanneer het getoond wordt." - Rudy Kousbroek

"Zijn pen is haarscherp, zijn lijnvoering is vast en toch zwierig en het lijkt allemaal met een jaloersmakend gemak neergezet." - Peter van Straaten

"De beste satirische tekenaar van Nederland." - Wim de Bie 

"De enigen die met het beste werk van Woldhek vergeleken kunnen worden, zijn Max Beerbohm (maar die is al honderd jaar dood) en de grootste en vernuftigste van allemaal, de Amerikaan Edward Sorel. (...) Woldhek behoort tot de literatuur. Zijn tekeningen zijn visuele recensies en essays." - Carel Peeters 

 

"NRC Handelsblad drukt al meer dan twintig jaar een tekening van het nieuwe kabinet door Woldhek in de krant af, meestal groot en een aantal keren op de voorpagina. Het is een zekere traditie om na zovele weken van 'gewone' politieke berichtgeving de tekenaar en illustrator Woldhek ruim baan te geven. (...) Woldhek is onovertroffen in zijn stijl en zijn vermogen om vooral personen te karikaturiseren." - F.E. Jensma, voormalig hoofdredacteur 


Joost Doornik: masterclass “natuur”  VOL !

Joost Doornik is plein air schilder en afgestudeerd aan de ABK Minerva. Hij werkt al vele jaren als kunstschilder in Groningen, is mede oprichter van galerie Doornik & Schelfhout en docent op de Klassieke Academie te Groningen. Zijn specialisme is perspectief tekenen, nat in nat model en landschappen schilderen.

Joost Doornik staat bekend om zijn kleurrijke schilderijen die opvallen door hun eigenheid en knappe verfbehandeling. In café-interieurs wordt het binnenstromende zonlicht gefilterd, waardoor de ruimte gehuld lijkt in een purperen gloed. De aanwezigheid van mensen is altijd voelbaar; niet alleen in de interieurs en stadsgezichten, maar ook in de landschappen. 


Matthijs Röling: masterclass “model” VOL!!

Helaas u kunst zich niet meer op geven voor deze masterclass. Wel nog voor de bovenstaande masters

Matthijs Röling is een Nederlands kunstschilder. Hij kan worden beschouwd als geestverwant van de 3e generatie van de Groep van de figuratieve abstractie, bij afkorting 'De Groep' genaamd.

Eigenlijk heb ik niet zo’n behoefte om een boodschap over te brengen van verontwaardiging of wat dan ook.”

Zijn liefde voor de kunst kreeg Matthijs Röling (Oost-Capelle, 1943) van jongs af mee, want het ouderlijk huis hing vol met kunstwerken. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij schilder wilde worden. Eerst volgde hij lessen aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten en vervolgens bracht hij een jaar door aan de Rijksacademie te Amsterdam. Daar kreeg hij onder andere les van zijn oom G.V.A. Röling die als hoogleraar aan de instelling verbonden was. Hij was, net als Matthijs later, een docent pur sang die hem veel technische kennis van het schildersvak heeft bijgebracht. Beide opleidingen maakte hij niet af, hij zocht zijn eigen weg.

Zijn jeugd, het dagelijks leven en de klassieke oudheid zijn Rölings inspiratiebronnen. Het aardse paradijs en de eeuwige jeugd zijn thema’s die hij ontleend heeft aan zijn eigen gelukkige jeugd op het landgoed Groenestein. Hier is hij opgegroeid en is het vol van goede herinneringen aan zijn ouders. De kunstenaar ontkent niet dat zijn schilderijen soms een vlucht zijn uit de dagelijkse realiteit. “Ik ben een escapist die naar elders verlangt, naar rust en genot; weg van deze rotwereld waar ik veel van houd.” De thema’s in Rölings werk zijn veelomvattend: stillevens, interieurs, portretten, naakten, landschappen en mythologische voorstellingen. Zijn stijl varieert van fijnrealistisch tot impressionistisch, soms zijn beide stijlen in één werk terug te vinden. Niet zozeer het object zelf, maar de wijze waarop het geschilderd is, is voor hem van belang. De stofuitdrukking, lichtval en kleuren zijn de werkelijke reden om te schilderen. Als schilder en als voormalig docent aan de Academie Minerva te Groningen heeft Röling grote kennis van en belangstelling voor de kunstgeschiedenis. Niet alleen de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst, maar ook bijvoorbeeld Bonnard en Vuillard en de Italiaanse renaissanceschilders hebben hem sterk beïnvloed.

Zijn vroegere werk uit de jaren zestig en zeventig is zeer realistisch geschilderd, uitgewerkt met fijne penselen. We zien er de klassieke elementen terug die deze stijl typeren, zoals het gebruik van objecten die naar het verleden verwijzen, stofuitdrukking en trompe l’oeil. Vanaf de jaren tachtig schildert Röling op een impressionistische wijze, veel schetsmatiger. Zijn belangstelling heeft hij verlegd van het stilleven en de mythologie naar het naakt en mensfiguren. Kleur en de verhouding van de kleurvlakken tot elkaar bepalen nu de compositie. Landelijke bekendheid en waardering kreeg de kunstenaar met zijn monumentale wandschilderingen die hij samen met Wout Muller maakte. Begin jaren tachtig werd hij met Muller in de gelegenheid gesteld het Nijsinghuis te Eelde van wandschilderingen te voorzien waarna andere opdrachten in Noord-Nederland volgden.

Het oeuvre van Röling omvat inmiddels een periode van zo’n 35 jaar en vertoont ondanks een verandering in stijl grote consistentie. Als één van de weinigen nam hij het in de jaren zeventig openlijk op voor de figuratieve schilderkunst.

GEKE HANKEL: MODEL OF THE MASTERS

 Ze is vele tientallen malen vereeuwigd: in tekeningen, schilderijen en op foto's, van kunstenaars als Wout Muller, Matthijs Röling en Erwin Olaf. Het geliefde model heeft van het poseren haar beroep gemaakt, wat in haar geval betekent dat ze veel meer wil zijn dan louter een vrouw die zich voor het oog van de kunstenaar uitstrekt om zich bevallig te laten uittekenen. Als model op Minerva in Groningen bemoeit ze zich vergaand met de studenten, wijst hen erop wat ze verkeerd doen - ze kent haar eigen lichaam door en door - en corrigeert ze desnoods. Maar bovenal is ze de muze van een groep schilders (de Groninger realisten rond Diederik Kraaijpoel) die ze bijzonder weet te inspireren. Wout Muller die haar vijftig van de honderd keer afbeeldt, zegt dat hij valt voor haar 'kolossale achterwerk'. De beeldhouwer Lammert Joustra roemt haar 'brede heupen in combinatie met een smal bovenlijf en een kledingstuk' en Annemarie de Groot wordt geïntrigeerd door 'haar fotogenieke gezicht'.