Wat 'n kunst in Gemeente Noordenveld !

Het bestuur van de stichting “Kunstmomenten Noordenveld” en de stichting “Culturele Kring Roden” hebben zich ten doel gesteld om,  jaarlijks een meerdaags kunstmoment  voor amateur- en professionele kunstenaars in Noord Drenthe te organiseren. Een kunstmoment waarin diverse kunstzinnige en culturele activiteiten door en voor  amateurs en professionals worden aangeboden. 

Tijdens de vijfde open atelierroute en de projecten ‘sterren op het doek’ en ‘kunst op stal’ in 2016 van Kunstmomenten Noordenveld is het idee ontstaan om kunst, in de breedste zin van het woord, nog meer op de kaart te zetten in de Noord Drenthe.

De reacties van de vele bezoekers maakten ook duidelijk dat het mooi zou zijn als, zowel de professionele- als de amateurkunstenaars, gezamenlijk een jaarlijks kunstevenement zouden organiseren. Een grootschalig evenement waar zowel veel aandacht is voor kunstbeleving als voor  kunstbeoefening, naar een oorspronkelijk idee van de adviseur van Kunstmomenten, Fokko Rijkens.

Kunst speelt een grote rol in het dagelijks leven van veel Noord Drenten en daarom wil Kunstmomenten en de CKR een nieuw, breed, podium realiseren voor de Kunst in de regio. Het doel is niet alleen kunstliefhebbers en beoefenaars te bereiken, ook niet in kunst geïnteresseerden, in alle leeftijdsgroepen, zijn een doelgroep.  In het programma zal extra aandacht zijn voor het vergroten van belangstelling voor kunst onder jeugd en jongeren. Hiervoor zullen activiteiten georganiseerd worden waarbij ze betrokken worden, eventueel in samenwerking met de scholen.