Wat 'n kunst in Gemeente Noordenveld !

Het bestuur van de stichting “Kunstmomenten Noordenveld” en de stichting “Culturele Kring Roden” hebben zich ten doel gesteld om,  jaarlijks een meerdaags kunstmoment  voor amateur- en professionele kunstenaars in Noord Drenthe te organiseren. Een kunstmoment waarin diverse kunstzinnige en culturele activiteiten door en voor  amateurs .

Na het grote succes van de eerste editie in 2017, waar duizenden belangstellenden op A-C kwamen,  was het onvermijdelijk om een tweede editie te organiseren.

Kunst speelt een grote rol in het dagelijks leven van veel Noord Drenten en daarom wil Kunstmomenten en de CKR een breed, podium realiseren voor de Kunst in de regio. Het doel is niet alleen kunstliefhebbers en beoefenaars te bereiken, ook niet in kunst geïnteresseerden, in alle leeftijdsgroepen, zijn een doelgroep.  In het programma zal extra aandacht zijn voor het vergroten van belangstelling voor kunst onder jeugd en jongeren. Hiervoor zullen activiteiten georganiseerd worden waarbij ze betrokken worden, eventueel in samenwerking met de scholen.